A környezetvédelmi termékdíjjal kapcsolatban felmerülő leggyakoribb kérdések:

    kell-e nekünk termékdíjat fizetnünk,
    mi a termékdíj kiszámításának az alapja,
    mi a bevallás határideje,
    mely termékek után keletkezik díjfizetési kötelezettség,
    hogyan kell kialakítani a nyilvántartást,
    hogyan kell elkészíteni a bevallást,
    hogyan rendezhető a múltban elmulasztott kötelezettség?

A környezetvédelmi-termékdíj fogalmával és az ezzel kapcsolatos kötelezettségekkel még mindig sok vállalkozás nincs teljesen tisztában. Sokaknál fel sem merül, hogy lehet ez irányú
kötelezettségük, pedig pl. minden vállalkozás, amelyik külföldről hoz be árut vagy csomagolóanyagot, vagy termékdíj köteles terméket importál vagy állit elő annak keletkezik bevallási és fizetési kötelezettsége. Továbbá a számlázással kapcsolatosan is sok hibát szoktunk észlelni, melyekre érdemes és szükséges is figyelni, hiszen ezeket is ellenőrzi a NAV.

A környezetvédelmi termékdíj ellenőrzések elődleges célja az adóalanyi kör szélesítése, azon adózók feltárása, akik adóalanynak minősülnek, bejelentkezési kötelezettségüknek azonban nem tettek eleget (az EKAER rendszer bevezetésével még könnyebben lehet eljutni az ilyen vállalkozásokhoz). Adatgyűjtésre irányuló vizsgálat elsősorban azoknál a gazdálkodóknál indokolt, amelyek adóalanyisága a tevékenységi köre alapján leginkább valószínűsíthető.
Amennyiben egy vállalkozás nem tesz eleget bejelentkezési vagy egyéb termékdíjjal kapcsolatos kötelezettségeinek a NAV mulasztási bírságot szab ki, melynek mértéke 500 000
forintig terjedhet.

A termékdíj köteles termékek köre:
    az akkumulátor;
    a csomagolószer
    egyéb kőolajtermék;
    elektromos, elektronikai berendezés;
    gumiabroncs;
    reklámhordozó papír;
    egyéb műanyag termék;
    egyéb vegyipari termék;
    az irodai papír.

A környezetvédelmi termékdíj bevallásokat általában negyedévente és elektronikus úton kell benyújtani az adóhatósághoz, tárgy hót követő 20-ig, valamint a fizetendő környezetvédelmi termékdíj összegét is eddig az időpontig kell megfizetni.

Szeretném felhívni a figyelmet, hogy a környezetvédelmi termékdíj megfizetése nem mentesít a hulladékgazdálkodási adatszolgáltatás alól.

Adatszolgáltatási kötelezettség csomagolási hulladék, elektronikai hulladék, valamint elem- és akkumulátor hulladék keletkezése esetén áll fenn.

A vonatkozó kormányrendeletek szerint adatszolgáltatási kötelezettsége van többek között a gyártóknak, valamint a közvetítő szervezeteknek is. Fontos megjegyezni, hogy gyártónak nemcsak a csomagolás belföldi létrehozója, illetve elemek, akkumulátorok, valamint elektronikus berendezések belföldi gyártója minősül, hanem azok a vállalkozások is, akik a
fent felsorolt termékeket külföldről behozzák és azt követően Magyarországon forgalomba hozzák.

A csomagolási hulladékok vonatkozásában az adatszolgáltatás határideje tárgy évet követő január 31. Az elemek, akkumulátorok, valamint az elektromos és elektronikus berendezések esetében az éves adatszolgáltatást tárgy évet követő február 20-ig kell teljesíteni.

Az egyre fokozódó adóhatósági ellenőrzések miatt első lépésként szeretném felajánlani az érintetteknek egy helyszíni látogatás, konzultáció lehetőségét, melynek keretében áttekintésre kerülhet a vállalkozás elévülési időn belüli tevékenysége a környezetvédelmi termékdíj vonatkozásában.

A cél, hogy az Önöket érintő termékdíjjal kapcsolatos kötelezettségeket feltárja, megismertesse Önökkel, vizsgálja az annak való megfelelést, belső szabályzatot dolgozzon ki
és esetleges mulasztás esetén megoldást kínáljon.

© 2023 Termekdijbevallas