Szolgáltatások

    bejelentés, regisztrációk végzése, változás-bejelentés,
    termékdíj-megállapítás, termékdíj-előleg megállapítás, EPR díj megállapítása
    termékdíj-bevallás, termékdíj-előleg bevallás, EPR adatszolgáltatás
    számlán történő feltüntetés,
    nyilvántartás-vezetés,
    adatszolgáltatás,
    nyilatkozattétel, átvállalási szerződés
    igazolás kérés,
    termékdíj-visszaigénylés,
    további ügyek képviselete az illetékes hatóságok előtt.