A környezetvédelmi termékdíj jogforrásai:

    2011. évi LXXXV. törvény a környezetvédelmi termékdíjról
    343/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról
    80/2023 (III.14.) Korm.rendelet a kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer működésének részletes szabályairól
    197/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelet az elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről
    445/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet az elem- és akkumulátorhulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről
    8/2023. (VI. 2.) EM rendelet A hulladékgazdálkodási intézményi résztevékenység ellátásával összefüggő díjak, a díjalkalmazási feltételek, valamint a díjmegfizetés rendjének megállapításáról

Ajánlott linkek:

   MOHU
   OKIRkapu

Alábbiakban pedig kivonatosan szeretném ismertetni az új EPR rendelet legfontosabb pontjait, tudnivalókat, a legjelentősebb változásokat, feladatokat, határidőket.
 
- A kiterjesztett gyártói felelősségi díjfizetési kötelezettség a körforgásos termék gyártó általi forgalomba hozatalával keletkezik.
- Körforgásos termékek: 1.1. csomagolások, 1.2. Egyes egyszer használatos és egyéb műanyagtermékek, 1.3. elektromos és elektronikus berendezések, 1.4. elemek és akkumulátorok, 1.5. gépjárművek, 1.6. gumiabroncs, 1.7. irodai papír, 1.8. reklámhordozó papír, 1.9. sütőolaj és -zsír, 1.10. textiltermékek, 1.11. bútorok fából.
- Forgalomba hozatal: a körforgásos termék tulajdonjogának első belföldi ingyenes vagy visszterhes átruházása vagy külföldről elektronikus kereskedelmi szolgáltatásként belföldre, háztartások vagy egyéb felhasználók részére történő átruházása, ideértve a tulajdonjog más termék tartozékaként vagy alkotórészeként való átruházását is, a saját célú felhasználás vagy az általános forgalmi adóról szóló törvény szerinti adóraktárból vagy a környezetvédelmi termékdíjról szóló törvény szerinti termékdíj raktárból a termék belföldre történő kitárolása.
- A körforgásos termék gyártója/első belföldi forgalomba hozója (kötelezett) a kiterjesztett gyártói felelősségi kötelezettségét egyes termékek kivételével kizárólag a kijelölt koncessziós társaság útján teljesítheti (kollektív teljesítés).
- Egyes termékek esetén (elektromos és elektronikus berendezések, az ipari vagy gépjármű elemek és -akkumulátorok, valamint a gépjárművek) a kollektív teljesítés mellett egyéni teljesítés is választható (egyéni teljesítés).
- Egyéni teljesítésnek minősül a gyártó által az adott körforgásos termékáramba tartozó termékből keletkezett hulladék saját vagy a kapcsolt vállalkozásának telephelyén, illetve a körforgásos termék forgalmazását végző kereskedelmi egységgel közösen, az értékesítés helyén történő átvétele, valamint hasznosításáról és ártalmatlanításáról való gondoskodás.
- A kijelölt koncessziós társaság a MOL Hulladékgazdálkodási Zrt.
- A kötelezetteknek a tárgynegyedévet követő hónap 20. napjáig kell adatot szolgáltatniuk a Környezetvédelmi hatóságnak
- Első adatszolgáltatás 2023. október 20. napjáig esedékes a III. negyedévben forgalomba hozott mennyiségekről.
- A MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. a közölt forgalmazási adatok alapján számlát állít ki, melyet a kötelezetteknek a számla kézhezvételétől számított 15 napon belül kell kiegyenlíteniük.
- A termékdíj fizetési kötelezettség a környezetvédelmi termékdíjról szóló törvény szerint továbbra is fennáll.
- Változatlanul, negyedévente, a tárgynegyedévet követő hónap 20. napjáig kell a NAV részére termékdíjbevallást benyújtani és a számított termékdíjat megfizetni.
- Az EPR rendelet hatályba lépésekor már körforgásos terméket forgalmazó gyártóknak 2023. május 1. és 31. között regisztrálniuk kell  a MOL Hulladékgazdálkodási Zrt., valamint a Környezetvédelmi hatóság elektronikus felületén.
- Egyéni teljesítést választó gyártóknak ezirányú szándékukat 2023. április 15-ig kell jelezniük a MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. felé.