Szolgáltatások

  • bejelentés, változás-bejelentés,
  • termékdíj-megállapítás, termékdíj-előleg megállapítás,
  • termékdíj-bevallás, termékdíj-előleg bevallás,
  • számlán történő feltüntetés,
  • nyilvántartás-vezetés,
  • adatszolgáltatás,
  • nyilatkozattétel,
  • igazolás kérés,
  • termékdíj-visszaigénylés,
  • további ügyek képviselete az állami adóhatóság előtt.